„Nowoczesna szkoła-dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna”- pierwsza mobilność (upowszechnianie)

 

 

alt

W dniu 17.06.2019r odbyło się spotkanie koordynatorek projektu 
„Nowoczesna szkoła-dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna”
w ramach programu PO WER
Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
z Radą Pedagogiczną ZSO im. Armii Krajowej.
 
Spotkanie, które było częścią konferencji Rady Pedagogicznej, miało na celu upowszechnienie rezultatów projektu pośród nauczycieli naszej szkoły. W pierwszej części spotkania dwóch uczestników lutowej mobilności zaprezentowało gronu efekty swojego udziału w projekcie. Najpierw Pani Aleksandra Kluz przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą naszego kraju, jego położenia geograficznego, historii, najważniejszych miast oraz słynnych Polaków. Prezentacja została omówiona przez uczestniczkę w języku angielskim i w nowym roku szkolnym będzie udostępniona uczniom obcokrajowcom, którzy uczą się w naszej placówce.
Następnie Pan Rafał Kaźmierczyk podzielił się krótką relacją z odbytego w lutym kursu językowego oraz modułu poświęconego pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pan Kaźmierczyk opowiedział o organizacji zajęć w szkole językowej, zwracając uwagę na nowo poznaną dysfunkcję – dyspraksję (zespół niezgrabnego dziecka). Uczestnik podkreślił również znaczenie pobytu u rodzin angielskich na możliwość poznania tradycji oraz życia codziennego w Wielkiej Brytanii. Pan Kaźmierczyk wręczył koordynatorkom foto album przygotowany w języku angielskim z pobytu pierwszej grupy nauczycieli w Portsmouth.
Druga część spotkania przeznaczona była dla 13 osób wyjeżdżających do Portsmouth 30 czerwca. Na wstępnie 2 uczestniczki lutowej mobilności – Panie Dorota Siwik oraz Monika Haduch krótko zrelacjonowały swój pobyt w Portsmouth i udzieliły cennych wskazówek dotyczących kontroli granicznej na lotnisku, propozycji spędzania wolnego czasu, pomysłów na prezenty dla rodziny goszczącej. Następnie koordynatorki przypomniały uczestnikom o:
dokumentach, które powinni zabrać (paszport lub dowód, certyfikaty, karty EKUZ, kartę z informacją o goszczącej rodzinie), 
telefonie kontaktowym do lidera grupy, który pełni funkcję opiekuna grupy na miejscu
bieżącym zgłaszaniu u organizacji przyjmującej lub u rodzin ewentualnych problemów lub wątpliwości
konieczności wypełnienia online Mobility Tool, do 2 tygodni po powrocie oraz dostarczenia certyfikatu potwierdzającego odbytą mobilność do Miejskiego Zarządu Oświaty
konieczności utworzeniu Paszportu Językowego (przykład paszportu wraz ze szczegółową instrukcją jak należy go utworzyć został przesłany uczestnikom mobi dziennikiem

alt

alt

alt

alt