PO WER - kurs językowy 2

alt

 

Przed wyjazdem do Portsmouth na kurs języka angielskiego,

12 nauczycielek naszej szkoły uczestniczyło

w intensywnym językowym kusie przygotowawczym. 

Po kończącym kurs teście, nauczycielki otrzymały Certyfikaty,

potwierdzające jego ukończenie.

Gratulujemy!