DZIEŃ FLAGI

alt

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja,
a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy
o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
Barwy widniejące na fladze państwowej
są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.
Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych.
Ustanowiono je w 2004 r. ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004.
 

 

 
Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne.
Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej
zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie,
zdobywając miasto przyczynili się
do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej.
Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których,
w przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja,
władze komunistyczne wydały zakaz
wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.