Start Informacje dla uczniów Zajęcia Dodatkowe Zajęcia Dodatkowe

Zajęcia Dodatkowe

 

DODATKOWE ZAJĘCIA - 2010/2011 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ORGANIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI

 

Lp.

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęć

Forma realizacji (indywidualne, grupowe, podaj szkołę)

Termin

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

1.

Łyszczek Hanna

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz prowadzenie SU gimnazjum

Grupowe,

Gimnazjum

 

W zależności od potrzeb

2.

Waluś Urszula

Zajęcia dla uczniów z trudnościami
w nauce z klas 2 gimnazjum

1h tygodniowe

Grupowe

Gimnazjum

 

Poniedziałek

14.35-15.20

NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

3.

Klemens Iwona

Przygotowanie uczniów do konkursu i egzaminu gimnazjalnego

1 h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Środa

13.40-14.25

4.

Łysoń-Dobrocińska

Beata

Przygotowanie do konkursów przedmiotowych

Grupowe i indywidualne

Gimnazjum

Wtorek

7.00

 

5.

Zaczyk Mariola

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów słabych
z klasy 3B

1 h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Wtorek

12.25

6.

Niemira Halina

Przygotowanie uczniów kl. 3B do konkursu FOX i egzaminu gimnazjalnego

1 h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Wtorek

13.40-14.25

NAUCZYCIELE HISTORII

7.

Kutryba Rafał

Prowadzenie Międzyszkolnego Klubu Historycznego

1 h tygodniowo

Grupowe

LO + Gim

Środa

14.30-15.25

8.

Pietera Mariola

Współpraca w z gminą żydowską
( Koło miłośników B-B)

1h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Czwartek

14.30-15.25

NAUCZYCIELE MATEMATYKI I INFORMATYKI

9.

Czaplińska Emilia

Przygotowywanie i opracowywanie materiałów na strony www
z zespołem uczniów,
kółko internetowe

1 h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

 

Czwartek

7.00

10.

Pukło Krystyna

Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne dla klas integracyjnych

2 h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Wtorek

14.35-15.20

Piątek

13.40-14.25

11.

Warzel Joanna

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego 3A,3B (uczniowie mający problemy z matematyką)

2 tygodniowo

Grupowe

Gimnazjalne

Piątek

13.40-14.25

14.35-15.20

NAUCZYCIELE BIOLOGII, GEOGRAFII, FIZYKI I CHEMII

12.

Boczar Elżbieta

Przygotowywanie do konkursów, uzupełnianie braków

1h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Wtorek

14.35

12.

Kaźmierczyk Rafał

Przygotowywanie do konkursów, uzupełnianie braków

1h tygodniowo

Grupowe

LO/Gimnazjum

Środa

13.40-14.25

 

 

 

13.

Szczugiel Beata

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, uzupełnianie braków

1 h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Piątek

7.10-7.55

14.

Tytyk Ewa

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz do konkursu przedmiotowego, uzupełnianie braków

1 h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Poniedziałek

14.35-15.20

 

 

 

 

 

15.

Królczyk Beata

Przygotowanie do konkursów, uzupełnianie braków

1 h tygodniowo

Grupowe/

Indywidualne

Gimnazjum

Poniedziałek

14.35-15.20

sala 116

16.

Faber Alicja

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, praca z uczniem zdolnym (konkursy)

1 h tygodniowo

Grupowe/

Indywidualne

Gimnazjum

Czwartek

7.15-8.00

PEDAGODZY SPECJALNI

17.

Krawet Agata

Praca z uczniami niepełnosprawnymi z przewozu oczekującymi     na lekcje

1h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Poniedziałek

7.55

18.

Żadkiewicz Renata

Praca z uczniami klasy 2B
lub     z uczniami w świetlicy szkolnej

1h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Wtorek

13.40

19.

Sołtysek Magda

Praca z uczniami z klasy z 2D

1h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Środa

14.35-15.20

20.

Chmura Magdalena

Praca z uczniem niepełnosprawnym

1 h tygodniowo

Indywidualna

Gimnazjum

Środa

7.55

lub wycieczki sobotnie z uczniami niepełnosprawnymi

21.

Pobożny Anna

Prowadzenie koła
manualno-usprawniającego

1h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

 

Wtorek

14..35

 

 

22.

Veltze Anna

Praca z uczniem zdolnym,
„Kółko muzyczne”

+ okazjonalne wyjścia na koncerty

Grupowe

Gimnazjum

Środa

w sali Yamaha

14.30-15.20

+ koncerty

23.

Ślosarczyk Lucyna

Praca z uczniami niepełnosprawnymi

1h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Czwartek

13.40

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

24.

Kosatka Jolanta

 

Zajęcia na basenie dla uczennic gimnazjum

1 h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

 

Środa

16.25

25.

Białek Lidia

Przygotowanie do udziału BRD

1 h tygodniowo

Grupowe

SP i GIM

Środa

16.25

26.

Jakubiec Mirosław

 

Zajęcia z piłki siatkowej dla   chłopców z gimnazjum

1 h tygodniowo

Grupowe

Gimnazjum

Poniedziałek

15.25

28.

Lichoń Karolina

Rekreacja realizowana raz
w miesiącu w wymiarze 2 godzin

 

grupowa

 

Termin zajęć na bieżąco ustala nauczyciel

 

 

 

BIBLIOTEKA

29.

Wątroba Aurelia

Indywidualna praca z uczniami z klas integracyjnych z problemami
w nauce, ( nadrabianie zaległości po absencji w szkole)

1 h tygodniowo

Indywidualne

Gimnazjum

Różne terminy
w zależności od potrzeb uczniów

30.

Nasalska Bogusława

Przygotowanie imprez szkolno-bibliotecznych, pomoc uczniom w przygotowaniach do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych

1 h tygodniowo

Grupowa

Gimnazjum i LO

 

 

 

Różne terminy
w zależności od potrzeb uczniów

 

 

 

 

 

KATECHECI

31.

Kornecki Maciej

Prowadzenie zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy

 

30 minut tygodniowo

 

 

Zajęcia ruszą od listopada

 

 

 

 

32.

Kwaśna Dorota

Wyjścia na koncerty z młodzieżą gimnazjalną

/4-5 godzin/

Grupowe

gimnazjum

Co miesiąc
w zależności od potrzeb

PEDAGODZY

33.

Płonka Maria

Zajęcia dla uczniów

z problemami

1h tygodniowo

Grupowa/

Indywidualna

w ramach potrzeb

SP, Gimnazjum i LO

Środa

13.30-14.30

W ramach potrzeb

w innym terminie

34.

Perzanowska Karolina

Zajęcia dla uczniów

z problemami

1h tygodniowo

Grupowa/

Indywidualna

w ramach potrzeb

Gimnazjum

Poniedziałek

14.30-15.30

W ramach potrzeb w innym terminie

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

35.

Stolarek Ilona

Przygotowanie uczniów do imprez szkolnych wg kalendarza imprez
i wynikających z bieżących potrzeb.

Grupowe

SP, Gimnazjum, LO

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Odwiedziło Nas
590446
DzisiajDzisiaj99
WczorajWczoraj253
WszystkichWszystkich590446