Start

Razem możemy więcej

W dniu 12 kwietnia w ZSO im. Armii Krajowej odbyło się forum pt: „Razem możemy więcej”  poświęcone możliwościom kształcenia osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zapotrzebowań lokalnego rynku pracy.
Spotkanie było adresowane przede wszystkim do niepełnosprawnych rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Bielska-Białej i okolic.
Prelegentami forum były osoby od lat związane z pracą z osobami niepełnosprawnymi, m.in.: dyrektorzy szkól integracyjnych, wychowawcy klas integracyjnych, doradca zawodowy, rehabilitantka osób niepełnosprawnych, niepełnosprawni absolwenci VI LO w ZSO im. AK.

 

 

Dyrektorzy i wychowawcy klas integracyjnych podzielili się doświadczeniami tworzenia jednym z pierwszych klas integracyjnych, pokonywaniem barier architektonicznych oraz mentalnych lokalnego społeczeństwa, ponieważ VI LO w ZSO im. AK było jednym z pierwszych liceów integracyjnych w naszym regionie. Z sukcesem ukończyły je osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Obecnie z powodzeniem funkcjonują w społeczeństwie i na lokalnym rynku pracy, co mogli zaświadczyć osobiście obecni na forum absolwenci szkoły.

Pani mgr Barbara Górka – doradca zawodowy, współpracujący z Teatrem Grodzkim, członek komisji orzekającej o stopniach niepełnosprawności , przestawiła zebranym ideę rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych pt.: „Jestem aktywny na rynku pracy”. W swoim wystąpieniu przedstawiła zebranym aktualne zapotrzebowania rynku pracy oraz możliwości uaktywniania zawodowo osób z niepełnosprawnością poprzez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy. Wskazała działające w Bielsku Centra Wolontariatu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej oraz zapoznała z ideą takich projektów, jak:
•    Program Operacyjny Kapitał Ludzki, np. Priorytet VII, „Promocja integracji społecznej”. Projekty realizowane m.in. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku-Białej, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, itd. - www.efs.slaskie.pl, www.wup-katowice.pl
•    Projekty unijne, realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Powiatowe Urzędy Pracy - www.pup-bielsko.pl, www.zaradni.eu, www.pcpr.starostwo.bielsko.pl
•    Projekty, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ( www.pfron.org.pl ), np. „Komputer dla Homera”, „Pegaz”, „Student”, itd.

Mgr Małgorzata Jagiełło-Józieńko – doświadczona rehabilitantka osób niepełnosprawnych, podzieliła się z zebranymi kilkunastoletnim doświadczeniem pracy, opartym na uaktywnianiu sportowym osób z niepełnosprawnością ruchową oraz owocną współpracą z  Beskidzkim  Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym „Start”. Dzięki tej współpracy uczniowie mieli okazję poznać wielu wspaniałych paraolimpijczyków   (Tomasza Hamerlaka, Łukasza Szeligę, Katarzynę Rogowiec), brali wspólnie z nimi udział w treningach, kibicowali podczas zawodów sportowych, uczestniczyli w obozach sportowo-rehabilitacyjnych w Wągrowcu, by wreszcie sami wystartować w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Wiśle oraz w Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Osób Niepełnosprawnych. Zaowocowało to dwoma złotymi medalami, dwoma srebrnymi, dwoma brązowymi medalami dla uczniów ZSO im. AK oraz I miejscem i wyjazdem do Brukseli dwójki uczniów z Gimnazjum Nr 9 z oddziałami integracyjnymi.
Wspomniani wyżej absolwenci Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi oraz VI LO w ZSO im. AK podzielili się z zebranymi nabytymi umiejętnościami oraz płynącymi z nich korzyściami w jakie zostali wyposażeni uczęszczając do wymienionych szkoły.
Niewątpliwie miłym akcentem  oraz sukcesem spotkania było naturalne wywiązanie się dyskusji pomiędzy zaproszonymi gośćmi, absolwentami a prelegentami forum. Nawiązano nowe kontakty, podjęto pierwsze decyzje o współpracy. Fachowcy chętnie odpowiadali na powstałe podczas spotkania pytania gości.

 

 


 

 

 

Odwiedza nas
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Odwiedziło Nas
536797
DzisiajDzisiaj209
WczorajWczoraj413
WszystkichWszystkich536797