Start

„Nowoczesna szkoła-dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna”- pierwsza mobilność (upowszechnianie)

 

 

alt

W dniu 17.06.2019r odbyło się spotkanie koordynatorek projektu 
„Nowoczesna szkoła-dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna”
w ramach programu PO WER
Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
z Radą Pedagogiczną ZSO im. Armii Krajowej.
 
Spotkanie, które było częścią konferencji Rady Pedagogicznej, miało na celu upowszechnienie rezultatów projektu pośród nauczycieli naszej szkoły. W pierwszej części spotkania dwóch uczestników lutowej mobilności zaprezentowało gronu efekty swojego udziału w projekcie. Najpierw Pani Aleksandra Kluz przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą naszego kraju, jego położenia geograficznego, historii, najważniejszych miast oraz słynnych Polaków. Prezentacja została omówiona przez uczestniczkę w języku angielskim i w nowym roku szkolnym będzie udostępniona uczniom obcokrajowcom, którzy uczą się w naszej placówce.
Następnie Pan Rafał Kaźmierczyk podzielił się krótką relacją z odbytego w lutym kursu językowego oraz modułu poświęconego pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pan Kaźmierczyk opowiedział o organizacji zajęć w szkole językowej, zwracając uwagę na nowo poznaną dysfunkcję – dyspraksję (zespół niezgrabnego dziecka). Uczestnik podkreślił również znaczenie pobytu u rodzin angielskich na możliwość poznania tradycji oraz życia codziennego w Wielkiej Brytanii. Pan Kaźmierczyk wręczył koordynatorkom foto album przygotowany w języku angielskim z pobytu pierwszej grupy nauczycieli w Portsmouth.
Druga część spotkania przeznaczona była dla 13 osób wyjeżdżających do Portsmouth 30 czerwca. Na wstępnie 2 uczestniczki lutowej mobilności – Panie Dorota Siwik oraz Monika Haduch krótko zrelacjonowały swój pobyt w Portsmouth i udzieliły cennych wskazówek dotyczących kontroli granicznej na lotnisku, propozycji spędzania wolnego czasu, pomysłów na prezenty dla rodziny goszczącej. Następnie koordynatorki przypomniały uczestnikom o:
dokumentach, które powinni zabrać (paszport lub dowód, certyfikaty, karty EKUZ, kartę z informacją o goszczącej rodzinie), 
telefonie kontaktowym do lidera grupy, który pełni funkcję opiekuna grupy na miejscu
bieżącym zgłaszaniu u organizacji przyjmującej lub u rodzin ewentualnych problemów lub wątpliwości
konieczności wypełnienia online Mobility Tool, do 2 tygodni po powrocie oraz dostarczenia certyfikatu potwierdzającego odbytą mobilność do Miejskiego Zarządu Oświaty
konieczności utworzeniu Paszportu Językowego (przykład paszportu wraz ze szczegółową instrukcją jak należy go utworzyć został przesłany uczestnikom mobi dziennikiem

alt

alt

alt

alt

Odwiedza nas
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Odwiedziło Nas
590446
DzisiajDzisiaj99
WczorajWczoraj253
WszystkichWszystkich590446